دیستروفی عضلانی دوشن ؛ نشانه ها، علل، عوامل خطر، تشخیص و روش های درمان

دیستروفی عضلانی دوشن ؛ نشانه ها، علل، عوامل خطر، تشخیص و روش های درمان

دیستروفی عضلانی به گروهی از اختلالات اشاره دارد که شامل کاهش تدریجی توده عضلانی و قدرت آن ها است. به طور کلی نه نوع دیستروفی عضلانی وجود دارد. دیستروفی عضلانی دوشن (DMD) یک بیماری ژنتیکی است که با تشدید تضعیف عضلات ارادی مشخص می شود. DMD سریع تر از سایر انواع دیستروفی عضلانی بدتر می… ادامه خواندن دیستروفی عضلانی دوشن ؛ نشانه ها، علل، عوامل خطر، تشخیص و روش های درمان