علل پایین بودن میزان دی اکسید کربن در خون چیست؟

علل پایین بودن میزان دی اکسید کربن در خون چیست؟

دی اکسید کربن کمک می کند تا رگ های خونی باز شده و آرام شوند. این ماده همچنین نقش مهمی در تنفس سلولی ایفا می کند. انسان در هنگام دم اکسیژن را به درون بدن می راند و در هنگام بازدم دی اکسید کربن را به بیرون می دهد. اکثر میزان دی اکسید کربن در… ادامه خواندن علل پایین بودن میزان دی اکسید کربن در خون چیست؟