وجود ذرات سفید در ادرار ؛ معنی این اصطلاح چیست و برای درمان چه کاری می توان انجام داد؟

وجود ذرات سفید در ادرار ؛ معنی این اصطلاح چیست و برای درمان چه کاری می توان انجام داد؟

ادرار معمولا رنگ زرد روشن دارد. اما گاهی اوقات وجود ذرات سفید در ادرار می توانند موجب ابری شدن و یا سفیدن شدن ظاهر آن شود. بسته به علت، مواد سفید در ادرار می تواند مانند رسوب سفید یا حتی ذرات سفید که بعد از ادرار کردن بر روی آن شناور می شوند، باشد. معمولا،… ادامه خواندن وجود ذرات سفید در ادرار ؛ معنی این اصطلاح چیست و برای درمان چه کاری می توان انجام داد؟