ارتباطات اجتماعی و عاطفی

ارتباطات اجتماعی و عاطفی

متخصص حوزه بهداشت روان با اشاره به نیاز انسان‌ها به برقراری روابط اجتماعی، اظهار داشت: یکی از مهمترین نیازهای هر انسانی به نیاز به ارتباطات اجتماعی و عاطفی است؛ انسان از لحظه تولد تا مرگ نمی‌تواند خود را از این روابط خارج کند. به طور قطع در این موضوع شرایط مد نظر نیست و یک… ادامه خواندن ارتباطات اجتماعی و عاطفی