درمان آکنه با قرص راکوتان و عوارض جانبی احتمالی آن

راکوتان برای درمان آکنه

راکوتان یکی از داروهای موثر درمان آکنه است. آکنه یک بیماری پوستی است که با تورم ناشی از پاسخ التهابی به باکتری به وجود می آید. راکوتان (رواکوتان) درمان آکنه شدید است که بسیار موثر است؛ اما می تواند منجر به ایجاد عوارض جانبی گوناگونی شود. آکنه ناشی از افزایش سطح تستوسترون است که باعث… ادامه خواندن درمان آکنه با قرص راکوتان و عوارض جانبی احتمالی آن