رشد حواس در کودکان ۱ تا ۲ ساله

روند رشد حواس در کودکان یک تا دو ساله

کودکان بین سنین ۱ تا ۲ ساله به سرعت در حال رشد هستند و به سمت بلوغ پیش می روند. به همین سرعت نیز درک آن ها از جهان پیرامون خود بیشتر می شود. آن ها برای رسیدن به این درک نیازمند رشد حواس بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه هستند. در ادامه این مطلب… ادامه خواندن رشد حواس در کودکان ۱ تا ۲ ساله

بینایی و شنوایی در نوزاد چگونه است؟

بینایی و شنوایی در نوزاد

کودک از بدو تولد در پروسه رشد قرار می گیرد. همزمان با رشد اندام ها و بدن، حواس نوزاد نیز رشد می کند. در ادامه از رشد بینایی و شنوایی در نوزاد برای شما خواهیم گفت. رشد بینایی و شنوایی در نوزاد کودک من در یک ماهگی چه می تواند ببینید؟ نوزادان در این سن… ادامه خواندن بینایی و شنوایی در نوزاد چگونه است؟