بررسی رژیم غذایی سیب زمینی و ارائه یک برنامه غذایی بر اساس مبانی این رژیم

بررسی رژیم غذایی سیب زمینی

رژیم غذایی سیب زمینی یک رژیم غذایی کوتاه مدت می باشد که نویدبخش کاهش سریع وزن است. گرچه در طول سال های اخیر تغییرات زیادی در این رژیم غذایی ایجاد شده، اما ابتدایی ترین نسخه آن ادعا می کند که فقط با مصرف سیب زمینی ساده بدن روزانه قادر است یک پوند (۰٫۴۵ کیلوگرم) وزن… ادامه خواندن بررسی رژیم غذایی سیب زمینی و ارائه یک برنامه غذایی بر اساس مبانی این رژیم