بررسی جامع رژیم غذایی حجمی به همراه جوانب مثبت، منفی و مراحل آن

بررسی جامع رژیم غذایی حجمی

کارشناسان بر این باورند که برای کاهش وزن به کمک یک رژیم غذایی سالم و مهمتر از همه ثابت نگه داشتن وزن، احساس رضایت به جای گرسنگی و محرومیت بسیار مهم است. رژیم غذایی حجمی دقیقا چیزی است که برای رسیدن به هدف به آن نیاز دارید. این رژیم بر روی مصرف غذاهای کم کالری… ادامه خواندن بررسی جامع رژیم غذایی حجمی به همراه جوانب مثبت، منفی و مراحل آن