ریفلاکس ادراری در کودکان یا برگشت ادرار از مثانه به حالب (ریفلاکس وزیکویورترال)

ریفلاکس ادراری در کودکان یا برگشت ادرار از مثانه به حالب (ریفلاکس وزیکویورترال)

ریفلاکس ادراری یا ریفلاکس وزیکویورترال اصطلاحی است که برای برگشت ادرار از مثانه به حالب به کار برده می شود. کلیه ها بعد از تولید ادرار، به کمک حالب (لوله ای که بین مثانه و کلیه قرار دارد) ادرار را به مثانه منتقل می کنند. به طور معمول این جریان همواره باید رو به پایین و یک… ادامه خواندن ریفلاکس ادراری در کودکان یا برگشت ادرار از مثانه به حالب (ریفلاکس وزیکویورترال)