بررسی علل پایین بودن سطح سروتونین در مغز

بررسی علل پایین بودن سطح سروتونین در مغز

سروتونین یک انتقال دهنده عصبی است که عملکردهای فیزیولوژیک متعددی در سیستم عصبی مرکزی دارد. سروتونین از ال تریپتوفان، که نوعی اسید آمینه ضروری در بسیاری از غذاهای پروتئینی است ساخته شده است. سطح پایین سروتونین در مغز ناشی از کمبود مواد غذایی خاص، مصرف مواد شیمیایی موجود در چای و عوامل روان شناختی در… ادامه خواندن بررسی علل پایین بودن سطح سروتونین در مغز