برونشیت ؛ نشانه ها، علل، عوامل خطر، عوارض، روش های تشخیص و درمان

برونشیت ؛ نشانه ها، علل، عوامل خطر، عوارض، روش های تشخیص و درمان

برونشیت التهابی است که در پوشش لوله های برونش که هوا را به ریه ها و رگ ها حمل می کنند ایجاد می شود. افرادی که مبتلا به برونشیت هستند، اغلب سرفه می کنند و خلط غلیظ از گلویشان خارج می شود. این بیماری ممکن است حاد یا مزمن باشد. برونشیت حاد اغلب با وجود… ادامه خواندن برونشیت ؛ نشانه ها، علل، عوامل خطر، عوارض، روش های تشخیص و درمان