عوارض استرس بر روی ذهن و بدن

عوارض استرس بر روی ذهن و بدن

استرس بخش عادی زندگی است و تا حدودی برای شما مفید است. بدن به دنبال واکنش های فیزیکی، روحی و احساسی از خود واکنش نشان می دهد. این واکنش می تواند شما را به انرژی و انگیزه مورد نظر رسانده و همچنین به بهبود عملکرد بدن کمک کند. استرس منبعی مخفی برای بقا است. اما… ادامه خواندن عوارض استرس بر روی ذهن و بدن