عوامل افزایش دهنده خطر عوارض بارداری در مادران چیست؟

عوامل افزایش دهنده خطر عوارض بارداری در مادران چیست؟

بارداری دورانی است که از بسیاری از عوامل تاثیر می پذیرد. زیرا در این دوران قرار است موجود زنده ای تشکیل شود. بنابراین حتی کوچک ترین عامل نیز بر روی سلامت جنین و مادر تاثیر گذار است. برخی از عوامل که به عنوان عوامل افزایش دهنده خطر عوارض بارداری شناخته می شوند، ریسک بارداری را… ادامه خواندن عوامل افزایش دهنده خطر عوارض بارداری در مادران چیست؟