برچسب: عوارض دارو

پیشگیری و بیماریها, درد و درمان

عوارض جانبی اسیمرتینیب (تاگریسو) 

تاگریسو (اسیمرتینیب) یک مهار کننده کیناز است و عمل تیروزین کیناز در گیرنده های خانواده فاکتور رشد اپیدرمی (EGFR) را مهار می کند. تاگریسو به یک فرم جهش یافته گیرنده های خانواده فاکتوررشد اپیدرمی متصل می شود و فعالیت ضد تومور خود را با مهار…

داروها, کورتی کواستروئیدها

عوارض داروهای استنشاقی کورتیکواستروئیدی 

داروهای کورتیکواستروئیدی هورمون های انسانی هستند که معمولا به نام استروئیدها بیرونی نامیده می شوند. آن ها شبیه به هورمون کورتیزول (گلوکوکورتیکوئیدها) هستند که توسط غدد آدرنال در بدن انسان ساخته می شوند. داروهای کورتیکواستروئیدی در اشکال مختلف به صورت قرص، اسپری، لوسیون موضعی و تزریق تولید…

قالب وردپرس ساخته شده توسط گیلیون. تمام حقوق مادی و معنوی وب‌سایت پیام سلامت معلق به مجموعه باماتا است. پاییز 1399