عوارض جانبی اسیمرتینیب (تاگریسو)

عوارض جانبی اسیمرتینیب (تاگریسو)

تاگریسو (اسیمرتینیب) یک مهار کننده کیناز است و عمل تیروزین کیناز در گیرنده های خانواده فاکتور رشد اپیدرمی (EGFR) را مهار می کند. تاگریسو به یک فرم جهش یافته گیرنده های خانواده فاکتوررشد اپیدرمی متصل می شود و فعالیت ضد تومور خود را با مهار فعالیت ژن هایی که نقش مهمی در رشد سلول های… ادامه خواندن عوارض جانبی اسیمرتینیب (تاگریسو)

عوارض داروهای استنشاقی کورتیکواستروئیدی

عوارض داروهای استنشاقی کورتیکواستروئیدی

داروهای کورتیکواستروئیدی هورمون های انسانی هستند که معمولا به نام استروئیدها بیرونی نامیده می شوند. آن ها شبیه به هورمون کورتیزول (گلوکوکورتیکوئیدها) هستند که توسط غدد آدرنال در بدن انسان ساخته می شوند. داروهای کورتیکواستروئیدی در اشکال مختلف به صورت قرص، اسپری، لوسیون موضعی و تزریق تولید می شوند. این داروها به عنوان داروهای ضد التهابی عمل می… ادامه خواندن عوارض داروهای استنشاقی کورتیکواستروئیدی