عوارض اختلال نعوظ و عوارض ناشی از درمان آن

عوارض اختلال نعوظ و عوارض ناشی از درمان آن

اختلال نعوظ (ED) یک مشکل جنسی تقریبا شایع است. اما در حالت کلی نمی تواند به مشکلات جنسی دیگر کمک کند. یعنی فردی که اختلال نعوظ دارد لزوما اختلالات جنسی دیگر را ندارد. این در حالی است که این مشکل جنسی ممکن است نشان دهنده سایر بیماری های زمینه ای باشد. پزشکان معتقدند که اگر فردی… ادامه خواندن عوارض اختلال نعوظ و عوارض ناشی از درمان آن