تاثیر دیابت بر روی خلق و خو و روابط اجتماعی افراد

تاثیر دیابت بر روی خلق و خو و روابط اجتماعی افراد

دیابت یک بیماری متابولیک است که در آن بر روی شیوه بدن برای تبدیل قند به انرژی تاثیر گذاشته می شود. با این وجود با شکل گیری دیابت، نه تنها قند خون بلکه بیشتر سیستم های بدن نیز درگیر می شوند. به طوری که دیابت تقریبا بر روی تمام سیستم های بدن تاثیر می گذارد.… ادامه خواندن تاثیر دیابت بر روی خلق و خو و روابط اجتماعی افراد