عوارض جانبی متداول دیالیز چیست؟

عوارض جانبی متداول دیالیز چیست؟

در صورتی که کلیه ها به علت بیماری شدید کلیوی به طور معمول عمل نکند، پزشک ممکن است انجام دیالیز را توصیه کند. دیالیز نوعی از درمان است که در آن مواد زائد و مایعات اضافی را هنگامی که کلیه ها قادر به انجام این کار نیستند، از بدن شما خارج می کند. دو نوع… ادامه خواندن عوارض جانبی متداول دیالیز چیست؟