عوارض جانبی شیمی درمانی بر روی نقاط مختلف بدن

عوارض جانبی شیمی درمانی بر روی نقاط مختلف بدن

داروهای شیمی درمانی به اندازه کافی قدرتمند هستند که بتوانند به سرعت سلول های سرطانی در حال رشد را از بین ببرند. این داروها همان طور نیز ممکن است موجب از بین رفتن سلول های سالم بدنمان شده و عوارضی جانبی برای ما به همراه داشته باشند. در ادامه این مطلب می خواهیم شما را… ادامه خواندن عوارض جانبی شیمی درمانی بر روی نقاط مختلف بدن