نشانه ها و درمان فتق بعد از سزارین

نشانه ها و درمان فتق بعد از سزارین

زایمان سزارین، زایمانی است که با ایجاد شکاف در شکم، کودک متولد می شود. برخلاف زایمان طبیعی، انجام سزاین دلیل می خواهد. به عنوان مثال بریچ موقعیتی است که در آن کودک قصد دارد با پا به دنیا بیاید. در این شرایط معمولا پزشکان سزارین انجام می دهند. به غیر از موارد خاص، مانند نمونه… ادامه خواندن نشانه ها و درمان فتق بعد از سزارین