نتایج تحقیقات جدید بر روی افزایش خطر حمله قلبی در آتشنشان ها

نتایج تحقیقات جدید بر روی افزایش خطر حمله قلبی در آتشنشان ها

تحقیقات جدید نشان می دهد که به عوارض یکی از پرخطرترین شغل ها جهان باید پدیده ای به نام خطر سکته قلبی را نیز اضافه کنیم. نتیجه این تحقیقات نشان می دهد که خطر حمله قلبی در آتشنشان ها بیش از سایرین است. دانشمندان در این تحقیقات اذعان می کنند که گرمای شدید با افزایش… ادامه خواندن نتایج تحقیقات جدید بر روی افزایش خطر حمله قلبی در آتشنشان ها