فیستول رکتوواژینال ؛ نشانه ها، علل، عوارض و روش های درمان

فیستول رکتوواژینال ؛ نشانه ها، علل، عوارض و روش های درمان

فیستول رکتوواژینال به معنی پیوند غیر طبیعی بین قسمت پایین روده (راست روده) و واژن است. به این ترتیب محتویات روده از  فیستول خارج شده و گاز یا مدفوع به مهبل (واژن) منتقل شود. بنابراین ممکن است با ابتلا به این بیماری گاز روده و مدفوع از واژن خارج شود. فیستول رکتوواژینال ممکن است در… ادامه خواندن فیستول رکتوواژینال ؛ نشانه ها، علل، عوارض و روش های درمان