ارتباط آنتی بیوتیک ها و مرگ ناگهانی قلبی

ارتباط آنتی بیوتیک ها و مرگ ناگهانی قلبی

در طول تاریخ، آنتی بیوتیک ها جان میلیون ها نفر را نجات داده اند. این در حالی است که متاسفانه این روزها از این دارو بیش از حد استفاده می شود به طوری که به یکی از قطب های اصلی ایجاد انواع و اقسام عوارض بالقوه تبدیل شده است. در مطالعه ای که در دانمارک انجام… ادامه خواندن ارتباط آنتی بیوتیک ها و مرگ ناگهانی قلبی