معرفی مهار کننده های ACE برای درمان فشار خون بالا

معرفی مهار کننده های ACE برای درمان فشار خون بالا

فشار خون بالا تقریبا بیماری همه گیری است. پزشکان تخمین می زنند که از هر ۳ نفر آمریکایی ۱ نفر به فشار خون بالا مبتلا باشد. به طور دقیق می توان گفت که زمانی که فشار خونی فردی از ۹ روی ۱۴ میلی متر جیوه بالا تر رود، فشار خون بالا ایجاد می شود. در افراد مبتلا به… ادامه خواندن معرفی مهار کننده های ACE برای درمان فشار خون بالا