مضرات نشستن بیش از حد برای بدن و تاثیر آن بر روی ایجاد بیماری های مختلف

مضرات نشستن بیش از حد برای بدن و تاثیر آن بر روی ایجاد بیماری های مختلف

در جامعه تکنولوژیکی امروز، افراد زمان زیادی را صرف نشستن می کنند. در خانه، در محل کار و در سفر پیش می آید که حتی ساعت ها بدن را در حالت نشسته قرار می دهیم. بر اساس نتایج نظرسنجی که در سال ۲۰۱۳ توسط Ergotron انجام شد، آمریکایی ها به طور میانگین ۱۳ ساعت در… ادامه خواندن مضرات نشستن بیش از حد برای بدن و تاثیر آن بر روی ایجاد بیماری های مختلف