هیدرونفروز کلیه چیست، چه نشانه هایی دارد و چگونه می توان آن را درمان کرد؟

هیدرونفروز کلیه چیست، چه نشانه هایی دارد و چگونه می توان آن را درمان کرد؟

هیدرونفروز کلیه وضعیتی است که در آن سیستم جمع آوری ادرار دچار تورم می شود. این اتساع ممکن است یک وضعیت طبیعی باشد یا نشان دهنده یک بیماری زمینه ای. اگر می خواهید اطلاعات تکملیلی در مورد علت، نشانه ها، تشخیص، درمان و عوارض هیدرونفروز کلیه به دست آورید ادامه این مطلب مجله پیام سلامت را… ادامه خواندن هیدرونفروز کلیه چیست، چه نشانه هایی دارد و چگونه می توان آن را درمان کرد؟