همه چیز درباره عمل جلوگیری از بارداری وازکتومی

همه چیز درباره عمل جلوگیری از بارداری وازکتومی

وازکتومی عمل جراحی است که از آن به عنوان روش جلوگیری از بارداری استفاده می شود. در این عمل مجرای وازدفران قطع و یا مسدود می شود. اگر فردی وازکتومی انجام دهد، تا زمان انجام عمل بازگشت، دیگر قادر به باروری نیست. اسپرم در بیضه ها که در داخل کیسه بیضه هستند ساخته می شود. سپس در لوله متصل… ادامه خواندن همه چیز درباره عمل جلوگیری از بارداری وازکتومی