عوارض جانبی پروژسترون در بارداری

پروژسترون در بارداری

پروژسترون در بارداری می توان منجر به ایجاد عوارضی شود. پروژسترون یک هورمون است که به طور طبیعی توسط بدن تولید می شود. طبق گزارش جامعه بارداری آمریکا the American Pregnancy Association، این هورمون در مراحل اولیه بارداری، طی روزهای ۱۲ تا ۱۶ این دوره، توسط بخشی از فولیکول تخمک به نام جسم زرد منتشر… ادامه خواندن عوارض جانبی پروژسترون در بارداری