نشانه ها و عوارض ناشی از کم کاری هیپوفیز

نشانه ها و عوارض ناشی از کم کاری هیپوفیز

کم کاری هیپوفیز بیماری است که در آن غده هیپوفیز قادر به تولید میزان کافی از هورمون های که مسئول تولیدشان است، نمی باشد. این حالت کم تحرکی غده هیپوفیز نیز نامیده می شود. در این وضعیت، که در آن هورمون های ترشح شده از غده هیپوفیز کمتر و یا بیشتر از حد طبیعی است، عملکرد… ادامه خواندن نشانه ها و عوارض ناشی از کم کاری هیپوفیز