علت، نشانه ها، عوامل خطر و درمان ترومبوفلبیت

علت، نشانه ها، عوامل خطر و درمان ترومبوفلبیت

ترومبوفلبیت یک فرآیند التهابی است که باعث لخته شدن خون و انسداد یک یا چند رگ که معمولا در پاها هستند، می شود. ورید آسیب دیده ممکن است در نزدیکی سطح پوست (ترومبوفلبیت سطحی) و یا در اعماق ماهیچه (ترومبوز ورید عمقی یا DVT) باشد. از مهمترین علل این التهاب می توان به تروما، جراحی یا عدم… ادامه خواندن علت، نشانه ها، عوامل خطر و درمان ترومبوفلبیت