مراحل، علائم، علل، عوامل خطر و درمان سرطان معده

مراحل، علائم، علل، عوامل خطر و درمان سرطان معده

سرطان زمانی شروع می شود که تکثیر سلول های بدن از کنترل خارج شده و رشد فزاینده ای پیدا کنند. انواع سرطان به شیوه های متفاوتی طبقه بندی می شوند. اما عموما برای نام گذاری سرطان ها، از نام محلی که سلول ها بدون اختیار و خارج از کنترل در آن رشد می کنند، استفاده… ادامه خواندن مراحل، علائم، علل، عوامل خطر و درمان سرطان معده