روش های ساده برای جلوگیری از عود بیماری افسردگی

جلوگیری از عود بیماری افسردگی

در بعضی از افراد مبتلا به افسردگی عود مجدد بیماری هرگز رخ نمی دهد. اما برای بسیاری از افراد، افسردگی بیماری است که مجدد عود می کند. در گام اول و برای جلوگیری از عود بیماری افسردگی مهم است که علائم عود را تشخیص دهیم و بدانیم که چه کاری باید انجام دهیم؟ در ادامه… ادامه خواندن روش های ساده برای جلوگیری از عود بیماری افسردگی