پیشبینی عود سرطان روده به کمک ژن ها

پیشبینی عود سرطان روده به کمک ژن ها

دانشمندان با کشف ژن پیشبینی عود سرطان روده توانستند یک گام موثر دیگر در پیشرفت روش های درمان سرطان بردارند. با ما در ادامه این مطلب مجله پیام سلامت همراه شوید تا در مورد این کشف بزرگ اطلاعات بیشتری کسب کنید. پیشبینی عود سرطان روده سرطان کولورکتال (CRC) دومین سرطان در جهان است که بیشترین آمار… ادامه خواندن پیشبینی عود سرطان روده به کمک ژن ها