عوارض بیهوشی عمومی چیست؟

عوارض بیهوشی عمومی

عوارض بیهوشی عمومی موضوع این مطلب پیام سلامت است. بیهوشی عمومی در بسیاری از جراحی های پزشکی، کاربرد دارد. این کار روشی است برای قطع احساس آگاهی و هوشیاری بیمار به طور کامل، برای انجام امن تر و راحت تر جراحی ها توسط پزشک. در بیهوشی عمومی از داروهای آرامبخش قوی به صورت استنشاقی (ورود… ادامه خواندن عوارض بیهوشی عمومی چیست؟