غدد درون ریز چگونه کار می کنند؟

غدد درون ریز

اگر چه ما به ندرت در مورد آنها فکر می کنیم اما سیستم غدد درون ریز و هورمون های آن ها می توانند در هر سلول بدن وارد شده و بر عملکرد بدن تاثیر بگذارند. سیستم غدد درون ریز ابزاری در تنظیم خلق و خوی، رشد بدن، عملکرد بافت ها، سوخت و ساز بدن و… ادامه خواندن غدد درون ریز چگونه کار می کنند؟