نشانه ها و درمان تومور غده هیپوفیز

نشانه ها و درمان تومور غده هیپوفیز

سرطان یا آدنوم نامی است که برای تومورهایی که در غده هیپوفیز ایجاد می شوند، به کار برده می شود. آدنوم هیپوفیز تنها ۱۰ درصد از تومورهای مغزی اولیه را تشکیل می دهند. این تومورها ماهیت خوش خیمی داشته و به آهستگی رشد می کنند. اما تومورهای بدخیم غده هیپوفیز به طور بالقوه خطرناک هستند و به… ادامه خواندن نشانه ها و درمان تومور غده هیپوفیز

نشانه ها و عوارض ناشی از کم کاری هیپوفیز

نشانه ها و عوارض ناشی از کم کاری هیپوفیز

کم کاری هیپوفیز بیماری است که در آن غده هیپوفیز قادر به تولید میزان کافی از هورمون های که مسئول تولیدشان است، نمی باشد. این حالت کم تحرکی غده هیپوفیز نیز نامیده می شود. در این وضعیت، که در آن هورمون های ترشح شده از غده هیپوفیز کمتر و یا بیشتر از حد طبیعی است، عملکرد… ادامه خواندن نشانه ها و عوارض ناشی از کم کاری هیپوفیز