پرولاکتینوما ؛ علل، روش های تشخیص و روش های درمان

پرولاکتینوما ؛ علل، روش های تشخیص و روش های درمان

پرولاکتینوما یک تومور خوش خیم غیر سرطانی در غده هیپوفیز است. غده هیپوفیز غده ای است که هورمون پرولاکتین را تولید می کند. پرولاکتینوما شایع ترین نوع تومور هیپوفیز است. علائم پرولاکتینوما توسط هیپرپرولاکتینمی (وجود پرولاکتین بیش از حد در خون) یا فشار وارده از سمت تومور به بافت های اطراف غده هیپوفیز ایجاد می… ادامه خواندن پرولاکتینوما ؛ علل، روش های تشخیص و روش های درمان