۲۰ نمونه از مواد غذایی غنی از فیبر

۲۰ نمونه از مواد غذایی غنی از فیبر

با توجه به رژیم های غذایی که امروزه در جهان مرسوم شده است، اکثر افراد از دریافت فیبر کافی محروم هستند. به طوری که تخمین زده می شود که کمتر از ۵ درصد از آمریکایی ها به مقدار توصیه از فیبر در روز دسترسی دارند. این کمبود می تواند خطرناک باشد. زیرا مواد غذایی غنی… ادامه خواندن ۲۰ نمونه از مواد غذایی غنی از فیبر