آشنایی با غذاهای بد برای افراد دارای دیابت مرزی

آشنایی با غذاهای بد برای افراد دارای دیابت مرزی

در دیابت مرزی یا پیش دیابت، سطح قند خون بالاتر از حد طبیعی است. ولی به اندازه ای نیست که بتوان آن را جزء بیماری دیابت نوع ۲ دانست. پیش دیابت زمینه ای یک بیماری است که به نام مقاومت به انسولین نیز شناخته می شود. در این بیماری پاسخ معمول بدن به انسولین که… ادامه خواندن آشنایی با غذاهای بد برای افراد دارای دیابت مرزی