مواد غذایی مفید برای کاهش کلسترول

مواد غذایی مفید برای کاهش کلسترول

بالا بودن سطح کلسترول LDL از نظر پزشکی به عنوان هیپرکلسترولمی شناخته می شود. با توجه به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری (CDC)، بیش از یک سوم بزرگسالان آمریکایی دارای سطح بالایی از LDL یا “کلسترول بد” هستند. این عامل باعث افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی، از جمله حملات قلبی می شود. در… ادامه خواندن مواد غذایی مفید برای کاهش کلسترول