راهنمای مصرف غذاهای مکمل برای نوزاد

مصرف غذاهای مکمل برای نوزاد

برآورد شده است که سوء تغذیه علت مرگ سالانه ۳٫۱ میلیون کودک است. در واقع ۴۵ درصد از کل مرگ و میر نوزادان در جهان به این عامل اختصاص دارد. تغذیه در نوزادان یک عامل کلیدی برای بقا و رشد کودک است. این تغدیه به خصوص در دو سال اول زندگی بسیار مهم است. تغذیه در… ادامه خواندن راهنمای مصرف غذاهای مکمل برای نوزاد