غذاهای نامناسب برای کم کاری تیروئید

غذاهای نامناسب برای کم کاری تیروئید

تیروئید غده ای است که هورمون های مهمی را برای افزایش سطح انرژی، بهبود خلق و خو و متابولیسم (سوخت و ساز) بدن تولید می کند. اگر تیروئید شما هورمون های بسیار کمی تولید کند، شما بیماری به نام کم کاری تیروئید دارید. پزشک ممکن است بسته به شدت بیماری داروهای ترکیبی تیروئید را تجویز… ادامه خواندن غذاهای نامناسب برای کم کاری تیروئید