ماموگرافی مفید است، اگر…

Nurse With Patient About To Have A Mammogram

دکتر شادی کلاهدوزان ماموگرافی مفید است، اگر… Web MD: به تازگی محققان براساس یافته‌های جدید خود، در رابطه با سنی که در آن زنان باید به‌طور معمول غربالگری سرطان پستان را آغاز کنند، حرف‌های جدیدی دارند…. آنها ادعا می‌کنند زنانی که در دهه ۴۰ زندگی خود به سر می‌برند و سرطانشان توسط ماموگرافی کشف می‌شود… ادامه خواندن ماموگرافی مفید است، اگر…