عوارض مصرف دائم ایبوپروفن و سایر داروهای مسکن در زنان

عوارض مصرف دائم ایبوپروفن و سایر داروهای مسکن در زنان

یک مطالعه جدید که در سال ۲۰۱۶ انجام شده است؛ ارتباطی عجیب بین مصرف مداوم ایبوپروفن و سیار داروهای مسکن از این نوع و کاهش شنوایی در زنان را کشف کرده است. در باور عامه افراد داروهای مسکن عوارض جانبی و آسیب های کمی دارند و از این رو مصرف مداوم ایبوپروفن و… را بدون مشورت… ادامه خواندن عوارض مصرف دائم ایبوپروفن و سایر داروهای مسکن در زنان