روش های خانگی و طبیعی درمان فارنژیت

روش های خانگی و طبیعی درمان فارنژیت

فارنژیت اصطلاح پزشکی است که برای عفونت یا التهاب پشت گلو (حلق) که باعث ناراحتی، درد و خشگی گلو می شود، کاربرد دارد. فارنژیت می تواند در طول سه تا هفت روز حاد شده و بهبود یابد. در حالی که نوع مزمن آن می تواند تا چندین هفته ادامه یابد. با ما همراه شوید تا… ادامه خواندن روش های خانگی و طبیعی درمان فارنژیت