فتق شکمی و انواع آن

فتق شکمی

فتق برآمدگی از یک عضو یا قطعه ای از بافت اعضا است که از شکل و جای معمول خود خارج شده. در فتق شکمی معمولا قطعه ای از روده، یا امنتوم، از طریق یک منطقه ضعیف در دیواره شکم از کولون (روده بزرگ)، بیرون زده می شود. دیواره شکم دیواره ای است که اعضای داخلی را… ادامه خواندن فتق شکمی و انواع آن