ویدئوی مراحل لخته شدن خون در هنگام خونریزی

ویدئوی مراحل لخته شدن خون در هنگام خونریزی

[arve url=”http://video.payamesalamat.com/Blood-clotting.mp4″ title=”فرآیند لخته شدن خون” description=”وقتی بر اثر جراحت و یا زخم ها و بریدگی ها، خون از بدن جاری و از سطح پوست عبور می کند. بدن فعالیت خود را برای جلوگیری از خروج خون و لخته شدن خون شروع می نماید.” mp4=”http://video.payamesalamat.com/Blood-clotting.mp4″/] ویدئویی جالب درباره مراحل لخته شدن خون در هنگام خونریزی… ادامه خواندن ویدئوی مراحل لخته شدن خون در هنگام خونریزی