راه هایی برای جلوگیری از فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی Occupational burnout یک نوع استرس روانی است که با علائمی مانند خستگی، فقدان شور و شوق و انگیزه و احساس عدم اثربخشی همراه است این علائم می تواند بعدها منجر به سرخوردگی و یا بدبینی و یا کاهش اثر بخشی نیروی کار در محیط کار شود. اگر شما هم احساس می کنید در کارتان دچار فرسودگی شغلی شده اید می… ادامه خواندن راه هایی برای جلوگیری از فرسودگی شغلی