تغذیه متناسب با فرم اندام (اندام سیبی، گلابی و ساعت شنی)

تغذیه متناسب با فرم اندام

اکثر به جای آن که به نبال تغذیه متناسب با فرم اندام مان باشیم به فکر راه دوم یعنی پیدا کردن لباس هایی هستیم که انداممان را جذاب تر نشان دهد. در ادامه این مطلب مجله پیام سلامت به تغذیه متناسب با فرم اندام اشاره می کنیم. نوع فرم بدن فقط ظاهر یک شخص را توصیف… ادامه خواندن تغذیه متناسب با فرم اندام (اندام سیبی، گلابی و ساعت شنی)