مزایای خوردن فرنی جو دو سر چیست؟

فرنی جو دو سر

فرنی جو دو سر پخته شده در آب یا شیر، باعث شروع یک روز سالم می شود. یک فنجان فرنی ۳۳ درصد از توصیه های روزانه توصیه شده غلات و دانه ها به وسیله USDA برای خانم ها و ۲۹ درصد توصیه شده برای برای مردان را تامین می کند. خوردن فرنی به میزان قابل… ادامه خواندن مزایای خوردن فرنی جو دو سر چیست؟