خواص پسته – فستق – Pistachio

پسته دانه ای است دارای پوسته ای سخت، مغز آن سبزرنگ و لذیذ و بسیار مقوی است، درخت پسته در آب و هوای معتدل به ثمر می رسد و در ایران بهترین نوع آن، پستۀ دامغان است و در نقاط مختلف ایران بویژه رفنسجان، اردستان، قزوین و دامغان پرورش داده می شود. مغز پسته به… ادامه خواندن خواص پسته – فستق – Pistachio